Hona hemen gure Haur Hezkuntzaren ezaugarriak

 • Hezkuntza pertsonalizatua.

  Hezkuntza pertsonalizatua eraiki ohi dugu egunez egun, haur bakoitzarengan zentratua, haren interes-gunetan eta gaitasunetan errotua, norberaren ikasteko era berezian eta hau-rrak munduan bere urratsa uzteko duen eskubidean oinarritua.

 • Metodologia aktiboak.

  Haur bakoitzaren behar bereziei erantzuten diegu ikas-metodologia ezberdinen bidez, haurren arteko elkarkidetza eta ikas-prozesuan haurren beraien parte-hartze aktiboa sus-tatzen dituztenak lehenesten ditugula.

 • Konfiantzaren pedagogia.

  Konfiantzaren pedagogian oinarritzen dugu geure irakasle-ekintza, eta haurrak seguru eta zoriontsu sentituko diren giroa sortzen saiatzen gara. Ikasle bakoitzaren lorpenak balioz-tatzen ditugu, aurrera egin dezaten animatzen ditugula.

 • Emozioak hezi.

  Haurraren beraren nahiz ondokoen emozioak era egokian antzemateko eta adierazteko gai izan daitezen saiatzen gara, norberaren ezagutza, enpatia eta errukia sustatuz.

 • Adimen espirituala landu.

  Jesusi eta gure ama Mariari buruz hitz egiten diegu haurrei. Kristauon otoitzik ezagunenak erakusten dizkiegu. Ebanjelioan oinarritutako ereduak agertzen dizkiegu bai hitzez bai egi-tez.

 • Familiekin batera.

  Ikastetxea irekitzen diegu familiei. Ikasketa prozesuko hainbat une zoriontsutan ere gura-soak seme-alabekin batera egon daitezen nahi dugu.

 • Irakurketa eta idazketa-plana.

  Ezinbestekotzat jotzen ditugu irakurketa eta idazketa ikasketa-prozesuak indartzeko eta bizitzako komunikazio-gaitasunak hobetzeko.

 • Hizkuntza proiektua.

  Hizkuntzen irakaskuntza aktiboa sustatzen dugu eguneroko errutinetan, jolasean eta es-kolako ekintzetan oinarrituta.

 • Teknologia berriak.

  Komunikazioari dagozkion teknologia berriak erabiltzen ditugu ikasketa prozesuak hobet-zeko eta ohitura eta jarrera sortzaileak lortzeko etorkizunari begira.

 • Psikomotrizitate-plan zaindua.

  Psikomotrizitate-plan zaindua daukagu haurrak bere gorputzaren kontrola, adimenaren antolaketa hobea eta sormena eta imajinazioa gara ditzan.

Haur Hezkuntzan eskaintzen diren zerbitzuak:

Hezkuntza inklusiboa eta plurala

Hezkuntza emozionala

Jolasean eta esperimentazioan oinarritutako ikaskuntza

Irakurketa planik onena

Euskara, komunikazio hizkuntza

Ingelesa, 3 urteak aurrera